Psykoterapi

Livshändelser kan få oss att fastna i känslotillstånd och tankespiraler som fortsätter att aktivera upplevelser av hot. Vårt nervsystem är sinnrikt skapat för att hantera hot – antingen flyr vi,  går till motangrepp eller ”fryser fast”. Dessa sätt att skydda sig är neurologiska överlevnadsstrategier, och utan dem skulle vi som art inte ha överlevt. Vår omgivning har förändrats över tid, men överlevnadsstrategier finns kvar och kan ofta vara mer av ett hinder än till hjälp, vi riskerar fastna i beteenden som kanske hjälper oss i stunden men inte på längre sikt.

Människan har en förmåga att enbart genom sina tankar skapa hot som aktiverar vårt nervsystem. Det behöver inte vara något riktigt traumatisk, utan det kan räcka med fysiskt/psykiskt obehag. Hur vi tolererar obehaget påverkar hur vi kan hantera situationen – när en upplevelse av obehag eller hot ligger utanför vårt eget toleransfönster aktiveras nervsystemets överlevnadsstrategier.

Vi människor har en tendens att vara mycket ”uppe i huvudet”, identifiera oss med våra tankar och glömma att vi också har en kropp som reagerar på vad vi upplever. En möjlighet att frigöra sig från invanda beteendemönster är att genom olika terapeutiska metoder bearbeta händelser som hindrar oss från att utvecklas.

Metoder:

Kontakta mig om du vill boka en konsultation.

Stäng
Spelar just nu: