Meditationer

Här kan du lyssna på mina guidade mindfulnessmeditationer – syftet med meditationerna kan vara olika.

Väljer du att lyssna på dem som mindfulnessmeditationer är syftet att vara medvetet närvarande och rikta uppmärksamheten mot nuet utan att döma. Det handlar om att öppna sig för det som kommer upp, vilket innebär att både positiva och negativa tankar eller känslor kommer att dyka upp. Mindfulness/medveten närvaro är att vara vaken och öva sin förmåga att hantera både det positiva och det negativa som dyker upp under meditationen.

Väljer du att göra en avslappningsövning inför att sova, kan du använda kroppsskanning utan klockor.

Stäng
Spelar just nu: