Mindfulness

Livet bjuder på många händelser, både positiva och negativa. Vi önskar alla att få ta del av de positiva och hoppas slippa de negativa. Det är tyvärr inte möjligt – när vi är mitt uppe i det mörka behöver vi ibland hjälp att hitta hopp och riktning i livet – vart är jag på väg?

Stress är ett tillstånd som vi människor ofta hamnar i. Ingen går fri från alla de val och krav, både inre och yttre, som vi möter. Vi lever i ett samhälle där samverkan är en pusselbit. Sjukdom, sorg och död är också en del av livet och det är omvälvande att få en diagnos eller att vara närstående. Det kan vara svårt att hantera ovisshet t ex inför ett diagnos besked, fortsatta provtagningar eller behandlingar. Att hitta ett sätt att förhålla sig till detta kan vara en del av psykoterapin.

Ett av många olika sätt att möta livet kan vara att se det existentiella perspektivet.

Mindfulness: Medveten Närvaro är att stanna upp och möta både det positiva och negativa i nuet utan att döma. Vi är i våra tankar (oftast negativa) som handlar om det som varit eller skall ske i framtiden. Att stanna upp i nuet och utforska hur kroppen reagerar är att lära sig att få tillgång till sitt inre och därmed få större möjlighet att göra ett medvetet val.

Självmedkänsla: att lära sig att acceptera och respektera sig själv, och sätta rimliga gränser via aktivitetsbalans kan vara en hjälp i livspusslet. 

Compassion/Medkänsla: I den buddistiska traditionen skiljer man inte mellan medkänsla och självmedkänsla. Innebörden är önskan att lindra lidandet både för sig själv och andra via aktiv handling.

Mindfulness/Självmedkänsla och Compassion är några av pusselbitarna som tillsammans med Livskompassen (delaspekt i ACT) öppnar för fortsatt utforskande av tillvaron. De ger dock inte något slutgiltigt svar på livets gåta som är och förblir ett mysterium.

Metoder

Kontakta mig om du vill boka en konsultation.

Stäng
Spelar just nu: