Arbetssätt

Har du svårigheter med stress, utmattning, oro, ångest, depression, livskris  eller trauma är du välkommen att ta kontakt med mig. Vi börjar med ett första möte där vi tillsammans tar ställning till om vi ska ha fortsatt kontakt eller om du får en hänvisning till annan mottagning. 

Mitt psykoterapeutiska arbete baseras på mötet med just dig och metoderna anpassas efter dina behov. Min teoretiska bas vilar på Neurovetenskap, Tredje vågens KBT och Buddistisk psykologi.  

Kontakta mig om du vill boka en första konsultation.

Stäng
Spelar just nu: