Meditationer

Mindfulness handlar om att avsiktligt rikta uppmärksamheten i nuet, utan att döma. Den första meditationen är en kroppsskanning, som varar ca 20 min – ett sätt att bjuda in kroppen till nuet, utan att döma.

Livet är kantat av både framgång och motgång. Vid det sistnämnda är det extra viktigt att ge sig själv medkänsla. De två sista meditationerna på ca 10 min vardera handlar om självmedkänsla till sig själv och andra, via olika fraser.

Stäng
Spelar just nu: